Södra Älvstrandens Näringsliv

Vi ökar södra Älvstrandens attraktionskraft för att därigenom skapa förbättrade förutsättningar för etablering av företag, myndigheter och utbildningsställen, öka antalet event, aktiviteter och besökande samt i övrigt verka för områdets tillväxt och utveckling och därmed förenlig verksamhet.

om vår verksamhet

Vi ökar attraktionskraften för området Södra Älvstranden i Göteborg genom att skapa förbättrade förutsättningar för att driva verksamhet i området. SÄN har tät kontakt med staden för att förbättra förutsättningarna för företagen i området, myndighetskontakter där vi med gemensam kraft bättre och effektivare driven våra frågor samt gemensam kontakt med andra intressenter och organisationer som berör eller berörs av vårt område eller vår verksamhet. Södra Älvstranden Näringsliv AB ägs av föreningen Södra Älvstranden Ekonomiska förening som består av majoriteten av alla företag som ligger och verkar längs södra älvstranden. Bolaget har som långsiktigt mål att successivt bli att stark part i utvecklingen av staden Göteborg samt att tillse att verksamheterna i området kan utvecklas. SÄN ser gärna att fler företag ansluter sig samt engagerar sig i våra gemensamma frågor. Nätverket som SÄN består av är genom dess medlemmar ett starkt kontaktnät i staden samt en plattform för utbyte av både affärer och erfarenheter. Många gånger under året kommer externa föreläsare samt informatörer till oss då vi är viktiga att informera kring större frågor. SÄN – Vi arbetar genom samverkan för framtiden!

Vi ökar attraktionskraften!

Genom samverkan mellan de olika aktörer som verkar kring och längs södra älvstranden i Göteborg skapar vi en gemensam kraft för området, dessa aktiviteter och utveckling. Vi driver gemensamt både lobbying och påtryckningar i gemensamma viktiga frågor för alla medlemmar.

Vi skapar förutsättningar!

Genom nätverket bygger vi förutsättningar för att utveckla området samt verksamheterna som bedrivs här. SÄN arbetar kontinuerligt med att verka för alla hela området skall få bästa förutsättningar för att utvecklas. Likaså skapar nätverket möjligheter för individuell utveckling av SÄN:s alla medlemsbolag.

Vi genomför event!

SÄN har själva drivit och driver i samverkan med andra olika event för att skapa attraktionskraft till området. En utgångspunkt i allt vi gör är att besökaren till området är en viktig person som vi alla ser som vår besökare oavsett vilken attraktion denne besöker just denna gång. Vi arbetar för att alla dessa besökare skall få en så bra upplevelse som möjligt vid ett besök av södra älvstranden och någon av verksamheterna här.

Vi driver aktiviteter!

SÄN driver löpande en rad aktiviteter. Just nu arbetar vi med tillgänglighetsfrågan under byggnationen av Västlänken under och genom Göteborg. I dessa projekt jobbar vi med säkerställande och utökande av parkeringsmöjligheter samt säkerställande av gångvägar och skyltning till området.

några av Våra kontaktpersoner

Per Kärnman

Per Kärnman

Per Kärnman är Ordförande för styrelsen och har varit detta sedan starten av verksamheten. Till vardags är Per VD på Maritiman som håller till längs med Södra älvstranden med alla sina fartyg. mobil/sms +46 709 71 07 03

Fredrik Duveskog

Fredrik Duveskog

Fredrik Duveskog är Business Director på Strömma Turism och Sjöfart AB. Har är ansvarig för verksamheterna Paddan Sightseeing, Strömma Kanalbolaget, Rederi Göta Kanal, Resebyrån Skolresan samt stadskortet Gothenburg Pass. Fredrik representerar attraktioner som är en del av Göteborgs besöksnäring och som verkar och utgår ifrån Södra Älvstranden.
mobil/sms +46 703 40 30 22

Torbjörn Kvarefelt

Torbjörn Kvarefelt

Jag är Göteborgs stad Företagslots . Jag är en väg in för alla företag till stadens alla myndigheter och förvaltningar med komplexa ärenden. Kunskap och kontakter inom Göteborg stad och näringsliv. Styrelse ledamot Kungälvsbostäder, adjungerad i styrelsen Södra Älvstrandens FF, Styrelse medlem i Angereds Företagare förening, jag är kontaktyta mot branschorganisationer och stadens alla företagare föreningar bla. Arrangerar dialogmöten med politiker, näringsliv, branschorganisationer,ledande tjänstemän, m.m.

Ekonomichef Casino Cosmopol

Ing-Marie Persmo

Ing-Marie Persmo, arbetar som Marknads & Försäljningschef på GöteborgsOperan, med ansvar för egenfinansieringen (alla intäkter exkl. bidrag) samt ansvar för varumärket. Inom enheten återfinns Kommunikationsavdelning, försäljnings- och foajéavdelningar, Näringslivssamarbeten och restaurangverksamheten. Ing-Marie har tidigare bland annat varit anställd inom GP koncernen, varit med och startat Medieakademien, varit delägare i konsultbolag, samt arbetat både som musiklärare och på bank. Hon är utbildad civilekonom, från handelshögskolan i Göteborg. Är medlem i Ruter Dam.

Kontakt
+46 (0)709 710 703

Packhusplatsen 12, Göteborg